Menu

ALLES WAT
JE MOET
WETEN OVER OCEANEN

OCEANEN BESCHERMEN, VANDAAG EN IN DE TOEKOMST

De zeven zeeën, de uitgestrekte wateren,... Tal van uitdrukkingen waarmee men naar onze oceanen verwijst. Ze vertegenwoordigen ⅔ van onze planeet.
Heel wat bevolkingsgroepen en diersoorten zijn afhankelijk van deze oceanen om te kunnen overleven. Maar achter hun intacte schoonheid schuilt een heel andere realiteit: hun evenwicht wordt bedreigd.

BESCHERM JE HUID, RESPECTEER DE OCEAAN

Eau Thermale Avène engageert zich om iedereen zo goed mogelijk tegen de zon te beschermen, maar wil de impact van haar zonproducten op het milieu ook zoveel mogelijk beperken.

Context en belangrijkste cijfers

De oceanen herbergen het grootste deel van alle leven op aarde en zijn een belangrijke regulerende factor voor het klimaatevenwicht.

Context en belangrijkste cijfers

DE LONG VAN DE
WERELD DREIGT
VANDAAG
ECHTER TE VERSTIKKEN:

Heel wat soorten zijn uitgestorven als gevolg van schade die door onderstaande factoren werd toegebracht.

1 - Klimaatopwarming.
2 - Stijging van het zeeniveau (+19 cm in de XXe eeuw).
3 - Toenemende verzuring (daling van de pH van het water)
4 - Niet-bioafbreekbare vervuiling (koolwaterstoffen, plastic, radioactief afval).
5 - Gebrek aan zuurstof
6 - Overexploitatie van onze bronnen

Context en belangrijkste cijfers

Red het koraalrif

Het koraalrif neemt een centrale rol in het mariene ecosysteem in.
- Het vormt een voedingsbron en habitat voor diverse planten, bacteriën en vissen.
- Het beschermt de bodem en kustvlakte tegen stroming en/of erosie.
- Het beperkt schade door orkanen en tsunami's.

Het koraalrif is dus van vitaal belang voor de overleving van de mariene ecosystemen.

Het rif is verspreid over de wereldzeeën en bevindt zich op een wisselende diepte, waar het duizenden jaren kunnen overleven.

Maar...

Ontdek het Pur Projet

Ons samenstellingscharter

De Eau Thermale Avène zonproducten beschermen de huid niet alleen tegen de zon, maar beantwoorden aan twee doelstellingen: de huid beschermen en het milieu respecteren.* *Oranje gamma SPF 50+

Ons samenstellingscharter

VOOR DE HUID…

Slechts 4 zonnefilters: beperkt in hoeveelheid en concentratie zodat de producten optimaal door de huid worden verdragen.
Zeer brede UVB/UVA-bescherming.
Krachtige bescherming tegen DNA-schade.
Bewezen fotostabiliteit en langdurige bescherming.

Ons samenstellingscharter

VOOR DE OCEAAN…

Slechts 4 zonnefilters: beperkt in hoeveelheid en concentratie om de impact op het mariene leven tot een minimum te beperken.
Zorgvuldig geselecteerde ingrediënten die de bioafbreekbaarheid van onze formules bevorderen* en ervoor zorgen dat ze moeilijk door mariene organismen kunnen worden opgenomen**.

*Zonder siliconen.
**Geen wateroplosbare filters.

Nieuw OPEN/STOP-systeem

Nog meer engagement

"De oceanen zijn in gevaar. We zijn ons allemaal bewust van deze realiteit, maar voelen ons soms ook machteloos door de omvang van dit probleem.", verklaart de Marketingdirectrice van Eau Thermale Avène.

Daarom hebben wij het nieuwe OPEN/STOP-systeem ontwikkeld.Voor dagelijks gebruik is dit handiger en voor onze planeet is het milieuvriendelijker. Zo zorgen we voor een mooie toekomst voor de toekomstige generaties.

HANDIG. LEUK. MILIEUVRIENDELIJK.
Dankzij het nieuwe OPEN/STOP-systeem is het spuitstuk van de spray nu intrekbaar.

OPEN : draaien om het spuitstuk tevoorschijn te laten komen.
STOP : draaien om het spuitstuk weer te doen verdwijnen.

ALLEEN MAAR VOORDELEN OP HET STRAND!
1. Een handiger en gebruiksvriendelijker product: het spuitstuk blijft altijd schoon en gebruiksklaar.
2. Een milieuvriendelijker systeem: geen risico meer dat de dop verloren gaat in het milieu.

De 50+ Spray Ontdek De 50+ Spray voor kinderen Ontdek

Partner van het Pur Projet

Een project met als doel de mariene ecosystemen in Indonesië te regenereren met de hulp van lokale gemeenschappen.

Partner van het Pur Projet

Logo Pur Projet

Over wie gaat het?
Een sociaal geïnspireerde organisatie die bedrijven helpt om de ecosystemen waarvan ze afhankelijk zijn te herstellen.

Eau Thermale Avène steunt het Pejarakan project in het noordwesten van Bali, een Indonesisch eiland.

Waarom dit project?
Enkele jaren geleden was de paradijselijke zeebodem daar op sterven na dood. Als gevolg van de temperatuurstijging, van de visserij met cyaankali of dynamiet en van El Niño bleef er niet meer over dan grind en zand.

Wat is het doel?
Het Pejarakan project maakt het mogelijk:
- nieuwe koraalriffen aan te leggen en bestaande koraalriffen te herstellen;
- de ontwikkeling van een duurzame koraalcultuur te bevorderen;
- de lokale bevolking te betrekken.

Partner van het Pur Projet

Balans van de uitgevoerde acties

Pur Projet en Eau Thermale Avène bouwen samen aan een artificieel koraalrif. Ze ontwikkelden een skelet waaraan ze afgebroken stukjes koraal hechtten.

Eind 2017 had men al
1855 koralen
op het artificiële rif geplant.

97% kent een zeer bemoedigende overleving.

2 à 3 duiksessies per week
onder leiding van het Pokmasta-team om de correcte ontwikkeling van de koralen te garanderen.

Zodra de 1ste structuren waren geïnstalleerd,
kwam de mariene fauna terug.

Partner van het Pur Projet

Eau Thermale Avène werkt samen met Pur Projet aan een socio-ecologisch programma in Indonesië. Samen proberen ze het mariene ecosysteem in het dorpje Pejarakan te beschermen met de hulp van de plaatselijke bevolking.

Om deze missie tot een goed einde te brengen werd het plaatselijke Pokmasta-team opgeleid om te duiken, de koralen en vissen te herkennen en de zeebodem schoon te maken.

Globaal genomen werden de lokale gemeenschappen ook geïnformeerd over het belang van de bescherming van de zeebodems. Op die manier heeft men ook een duurzame toeristische infrastructuur kunnen ontwikkelen en jobs gecreëerd.

Het Pokmasta-team maakt metalen skeletten waaraan afgebroken stukjes koraal worden vastgehecht.

Om contaminatie te vermijden, worden enkel koralen die geen sporen van ziekte vertonen aan het metalen skelet gehecht. Er worden enkel afgebroken stukjes koraal opgeraapt, maar er wordt nooit koraal uit het natuurlijke rif weggehaald.

De koralen worden in geweven mandjes geplaatst en per boot naar de site vervoerd. Koraal kan enkele uren buiten het water overleven doordat het met een dun laagje slijm bedekt is.

De metalen skeletten worden op tweehonderd meter van de kust en op een oppervlakte van een hectare tot op een diepte van drie tot zeven meter neergelaten.

Het artificiële rif wordt met de BIOROCKtechniek gebouwd. Via elektrolyse wordt een zwakke elektrische stroom door een metalen skelet in het water gestuurd om de accumulatie van de van nature in het zeewater aanwezige mineralen te bevorderen. De afgezette laag vormt de basis van het exoskelet waarop de koralen kunnen groeien.

Andere structuren worden gebouwd op basis van een met kalksteen gevuld metalen raam. Het koraal wordt met spijkers aan de kalksteen bevestigd.

Tegen 2018 willen we 21 metalen structuren geïnstalleerd hebben: 8 Biorockstructuren en 13 structuren.

Wees verantwoordelijk

Vanaf het moment waarop de grondstoffen worden geselecteerd tot de vervaardiging van het eindproduct beantwoorden onze zonproducten aan twee doelstellingen: de bescherming van de mens en het respect voor het milieu.

Wees verantwoordelijk

Zorgvuldig geselecteerde
ingrediënten.

Onze verzorgingsproducten worden samengesteld op basis van ingrediënten die omwille van hun doeltreffendheid en onschadelijkheid werden geselecteerd.

Wees verantwoordelijk

Streng gecontroleerde
formules

Ze worden minutieus geïnspecteerd om aan strikte kwaliteits-, doeltreffendheids- en veiligheidsnormen te kunnen beantwoorden.

- Tolerantie gecontroleerd door dermatologen en toxicologen.
- Aan de hand van diverse klinische studies bewezen doeltreffendheid.

Wees verantwoordelijk

Een beperkte impact op het milieu

Sinds 2009 heeft Eau Thermale Avène doelstellingen onderzocht, gekwantificeerd en vooropgesteld om spaarzamer met onze bronnen om te springen en deze ook te beschermen.

Deze vrijwillige strategie resulteerde in:
- een daling van het waterverbruik (-40%);
- een daling van de CO₂-uitstoot (-700 ton CO₂);
- een daling van het elektriciteitsverbruik (-27%);
- 100% groene stroom;
- > 90% afvalrecyclage.

Wees verantwoordelijk

Hergroeperen om minder te vervuilen.

Ons streven naar een beperking van onze ecologische voetafdruk blijft niet alleen beperkt tot onze producten…

Ook door onze leveringen te optimaliseren, konden we de CO2-uitstoot doen dalen (5,7 ton minder CO2 in de atmosfeer).

Wees verantwoordelijk

Follow-up van
onze producten

Onze missie stopt niet op het moment waarop we onze producten op de markt brengen.

Onze dienst voor cosmetische kwaliteitscontrole zorgt ervoor dat al onze producten ook nadat ze op de markt werden gebracht opgevolgd kunnen worden.

Ons Skin Protect Ocean Respect initiatief

Vandaag actie ondernemen
voor de toekomst

Een ecologisch verantwoorde ontwikkelingsstrategie met een langdurig engagement. zonproducten zijn van essentieel belang voor de volksgezondheid... ze hebben echter ook een invloed op het milieu.

Daarom willen we een dubbele uitdaging aangaan: een optimale UVA/UVB-bescherming bieden met een zo beperkt mogelijke impact op het milieu.

Ons Skin Protect Ocean Respect initiatief

« WE ZIJN NET ZO BEGAAN MET WAT ER ONDER HET OCEAANOPPERVLAK GEBEURT ALS MET WAT ER ZICH OP ONS HUIDOPPERVLAK AFSPEELT…»

Ons Skin Protect Ocean Respect initiatief

Een
verantwoordelijk
merk

Van de grondstoffen tot het eindproduct, van de productsamenstelling tot de verpakking: onze zonproducten beantwoorden aan strikte kwaliteits-, doeltreffendheids- en veiligheidsnormen.

Hoe vertaalt dat zich concreet?
- Ingrediënten die zorgvuldig werden geselecteerd omwille van hun onschadelijkheid en doeltreffendheid.
- De doeltreffendheid en tolerantie worden onder dermatologisch toezicht getest.
- Een vrijwillig streven naar het beperken van onze ecologische voetafdruk.
- Hergroepering van het transport om minder te vervuilen.
- Opvolging van onze producten door onze dienst voor cosmetische kwaliteitscontrole nadat ze op de markt worden gebracht.

Kortweg: stuk voor stuk initiatieven die mens en milieu helpen te beschermen.

Ons Skin Protect Ocean Respect initiatief

Sinds 2013 werkt Eau Thermale Avène exclusief samen met de European Skin Cancer Foundation om de stichting te ondersteunen in haar acties in de strijd tegen huidkanker.

Verder ondersteunen we ook:
- Het Sun Pass Project: educatieve voordrachten in kleuter- en lagere scholen.
- Het Class Project: informeren van artsen en dermatologen met het oog op een betere screening, diagnose en behandeling van melanomen.

We ontwikkelen ook didactische hulpmiddelen:
- Brochures en posters over de schadelijke effecten van de zon en de juiste zonnereflex.
- Themaspelletjes die in de apotheek worden verdeeld.

Kom meer te weten over de ESCF

Ons Skin Protect Ocean Respect initiatief

Pur projet

Omdat het koraal een van de pijlers van onze oceanen is…
Werken we samen met Pur Projet aan een socio-ecologisch programma dat het koraalrif helpt te herstellen en het mariene ecosysteem helpt te beschermen. Dit project in Indonesië maakt het mogelijk om:

- koraalriffen aan te leggen en te herstellen;
- een duurzame koraalcultuur te ontwikkelen;
- de lokale bevolking daarbij te betrekken.

Meer info over PUR PROJET

UV-index

Een schaal om aan te tonen hoe schadelijk
de UV-stralen zijn...

De UV-index geeft de intensiteit van de UV-straling weer op het moment dat die het aardoppervlak bereikt.

Hoe hoger de UV-index, hoe groter het risico op schade aan huid en ogen.

De index varieert in functie van verschillende factoren:

- De positie van de zon: hoe hoger de zon aan de hemel staat, hoe intenser de stralen. Dat varieert in functie van het tijdstip van de dag. De intensiteit bereikt haar hoogtepunt tussen 11 en 16 uur.
- De hoogte: hoe hoger we ons bevinden, hoe intenser de straling.
- De breedtegraad: hoe dichter we bij de evenaar komen, hoe sterker de straling.
- Het wolkendek: bij een minder dik wolkendek stijgt de intensiteit van de straling.
- Weerkaatsing: UV-stralen worden afhankelijk van het soort oppervlak meer of minder weerkaatst, wat er eens te meer op wijst hoe gevaarlijk ze kunnen zijn.
Gras : 3% van de UV-stralen wordt weerkaatst.
Water : 5 à 20%.
Zand : 15%.
Sneeuw : 70%.
IJs : 90%.

UV-index?

Fout bij het lokaliseren

Logo Spor

Een dubbele engagement

Een optimale UVA/UVB-bescherming bieden
met een zo beperkt mogelijke impact op het milieu.

ALLES WAT
JE MOET WETEN
OVER DE ZON

BETER BEGRIJPEN OM BETER TE KUNNEN GENIETEN

De zon is de ster waaraan wij het leven danken. Ze brengt licht, maakt ons gelukkig en symboliseert vrolijkheid, vakantie en plezier.
Maar ze kan ook erg gevaarlijk en schadelijk zijn voor ons lichaam.

Verstuur mail

Elke huid heeft erg uiteenlopende behoeften,
vind het Eau Thermale Avène verzorgingsritueel dat het best bij jou past.

Start
  • De producten die wij aanraden om jouw huidproblemen te verhelpen
  • Toegang tot je favoriete producten en reviews
  • Registratie van je aankopen om je trouw te kunnen belonen
Schrijf je nu in

Bezig met zoeken

inloggen vereist

Log in op je Avène account of meld je aan om deze informatie op te slaan


Log in of registreer u

Geef jouw mening

Mijn inspiratie

-Dag
-Maand
-Jaar

De merken van de Pierre Fabre Groep:

*Verplichte velden

Bedankt voor uw feedback!

De reactie staat in de wachtrij om goedgekeurd te worden door beheerders van deze site. Na goedkeuring zal deze worden gepubliceerd.