av_solaires_cancer-peau_engagement_european skin-cancer-foundation_1x1 473x473

Huidkanker, een echt uitdaging voor de volksgezondheid

De verantwoordelijkheid van overmatige blootstelling aan de zon vanaf de kinderjaren is nu alom gekend als een factor in de stijgende prevalentie van huidkankers, zowel melanomen als carcinomen. Sensibilisering rond fotobescherming vanaf jonge leeftijd is daarom van het grootste belang. De Laboratoires Dermatologiques Eau Thermale Avène hebben op deze nood ingespeeld dankzij hun jarenlange ervaring op dit gebied en hun deskundigheid op het gebied van de zonneproducten. Het assortiment zonnebescherming van Avène heeft bewezen dat ze een veilige bescherming tegen de schadelijke effecten van de zon bieden en ook schade door de zon helpen te voorkomen.

 

Uw huid tegen de zon beschermen

Ons partnerschap met de Skin Cancer Foundation

De European Skin Cancer Foundation is een vereniging die in 2008 werd opgericht door professor Stockfleth en die als doel heeft dermatologen op te leiden en te vormen over niet-melanoom huidkanker en hen te sensibiliseren, te informeren en dit te voorkomen door middel van programma's voor leerkrachten, ouders en studenten. Sinds 2013 is Eau Thermale Avène betrokken bij een exclusief en langdurig partnerschap met de European Skin Cancer Foundation en steunen wij haar acties in de strijd tegen huidkankers, die steunen op twee belangrijke pijlers:

Preventie Door middel van educatieve missies in scholen en kinderdagverblijven, SunPass-voorlichtingsinstrumenten en informatieve brochures om het publiek te waarschuwen voor de schadelijke effecten van de zon en de goede gewoonten die al op jonge leeftijd moeten worden aangenomen.

Opleiding Door de opleiding van artsen en dermatologen in de opsporing, diagnose en behandeling van huidkanker met de steun van elke Europese dochteronderneming van Eau Thermale Avène.

Het partnerschap van Eau Thermale Avène met Euromelanoma

Eau Thermale Avène sponsort ook Euromelanoma, een vereniging die als doel heeft informatie over de preventie, vroegtijdige diagnose en behandeling van huidkanker te promoten en te delen. Sinds zijn oprichting in 1999 in België is Euromelanoma zo gegroeid dat het nu in niet minder dan 39 landen actief is. Deze vereniging wordt ondersteund door een netwerk van Europese dermatologen onder het voorzitterschap van Véronique Del Marmol. Alle initiatieven zijn gericht op 3 belangrijke doelgroepen: het grote publiek, de wetenschappelijke gemeenschap en de Europese en nationale besluitvormers.

  • Voor het publiek promoot Euromelanoma via de Euromelanoma-website en een jaarlijkse sensibiliseringscampagne de kennis over huidkanker, de preventie, de vroegtijdige opsporing en de behandeling ervan. Deze activiteit wordt afgesloten door openbare projecties op een jaarlijkse screeningsdag voor melanomen. Tot nu toe hebben meer dan 600.000 mensen een gratis huidonderzoek gekregen.
  • Voor de dermatologen en de bredere gemeenschap van gezondheidswerkers deelt Euromelanoma regelmatig kennis en beste praktijken via wetenschappelijke publicaties om de zorg voor huidkankerpatiënten te verbeteren.
  • Voor de regeringen organiseert Euromelanoma speciale evenementen om ervoor te zorgen dat de behandeling van huidkanker in de gezondheidsystemen en het gezondheidsbeleid volledig wordt erkend en ondersteund. 

Eau Thermale Avène neemt deel aan het opzetten van de jaarlijkse Euromelanoma-campagnes en moedigt dochterondernemingen aan om hieraan deel te nemen om navolging tussen de landen te creëren en lokale initiatieven te delen. In Bulgarije hebben de dochteronderneming ETA en Euromelanoma in 2019 bijvoorbeeld een sensibiliseringscampagne over huidkanker gevoerd met studenten farmacie in de straten van Varna. Het initiatief kreeg ruime aandacht in de plaatselijke pers. 

 

Terug naar boven