AV_instit-hydrotherapy-center-hotel-hdrvb 1920x477

Verantwoordelijkheid Bewustwording en duurzaamheid
in het hart van Avène-les-Bains

Wij zijn ons bewust van het vitale karakter van een tegelijk krachtige en kwetsbare natuur en van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom zetten wij talrijke acties op touw voor het stroomgebied. Elk van de entiteiten van de thermale site zet zich ook in voor een verantwoord beheer en probeert haar bijdrage om de uitdagingen van de duurzame ontwikkeling te verbeteren. 

Natuurgebieden

 • Op ons land gebruiken we geen fyto.
 • Het duurzaam beheer en het toezicht op de gezondheid van de bossen worden uitgevoerd door het ONF en de CNPF3
 • In het park, dat door de Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) werd erkend als toevluchtsoord, leven 63 vogelsoorten, 8 meer dan drie jaar geleden4.
 • Het park is erkend als een potentiële schuilplaats voor de otter, een teken van de kwaliteit van het water4.

Data:

3 - Het Office Nationale des Forêts is belast met het beheer van de staatsbossen van het impluvium (met uitzondering van het thermale park) en het Centre National de la Propriété Forestière met het beheer van de particuliere bossen 

4 - Volgens het verslag 2019 van de Ligue de Protection des Oiseaux

 

Het bekken
van Avène-les-Bains

 • 86% van de aankopen op de site van het kuuroord wordt gedaan bij in Frankrijk gevestigde bedrijven en bijna 50% van deze aankopen wordt gedaan in Occitanië1.
 • De landbouwbedrijven in het Avène-impluvium worden ondersteund in een proces van voortdurende verbetering van hun praktijken door middel van landbouwdiagnoses.

 

 • De productie-eenheid van Avène is de grootste werkgever in de gemeente Grand Orb en de tiende grootste in het departement Hérault2.
 • 80% van de werknemers van het kuuroord (productie-eenheid, kuuroord en hotel) woont in een straal van 30 km rond Avène-les-Bains (driehoek Bédarieux, Lodève en Ceilhes).

Bronnen en gegevens:

1- 2019 gegevens - aankoop van de site in Avène: productie-eenheid, kuuroord en hotel

2- 2019 gegevens CCI d'Occitanië

AV_instit-thermal-park2-drone-hdrvb
AV_instit-water-research-center-hdrvb-475x475

Le Laboratoire de l’eau

 • Le Laboratoire de l’eau voert gemiddeld 40.000 controles per jaar uit om de kwaliteit van het thermale water van Avène te garanderen.
 • De controles worden gewaarborgd door de ISO 17025-accreditatie5.
 • Wij sensibiliseren de kuurgasten over het beheer van de watervoorraden .

Data:

5- De door het Laboratoire de l’Eau uitgevoerde controles zijn gegarandeerd geloofwaardig en onpartijdig. Deze accreditatie, die het COFRAC verleent voor zijn activiteiten op het gebied van het nemen van stalen, fysisch-chemische en microbiologische wateranalyse, plaatst het Laboratoire de l’Eau op hetzelfde niveau van uitmuntendheid als de instellingen belast met de sanitaire controle van drinkwater.

 

Het kuuroord van Avène

 • Het kuuroord van Avène is de 1ste dermatologische spa gecertificeerd door AQUACERT HACCP Thermalisme® in 20106
 • Het enige Franse kuuroord waarvan het thermale water wordt gecontroleerd door een waterlaboratorium.
 • Meer dan 300 patiënten vinden elke dag soelaas in het kuuroord van Avène .

Data:

6- Getuigt van de hygiënische veiligheid van het thermaal water en het gebruik ervan in het kader van de thermale behandelingen die de kuurgasten krijgen (hygiëne van de thermale baden, naleving van de normen en protocollen, microbiologische controle van het thermaal water, medische opvolging van de patiënten).

 

 

De productievestiging

 • De productie-eenheid van Avène is sinds 2017 ISO 14 001-gecertificeerd voor haar milieubeheer.
 • 100% van het elektriciteitsverbruik is afkomstig van hernieuwbare energiebronnen, zonder directe CO2-uitstoot²

 

 • Het waterverbruik in de stad is sinds 2012 gehalveerd⁸.
 • Het gebouw waarin de nieuwste productielijn voor aerosolen is ondergebracht, werd opgetrokken volgens een experimentele NF High Environmental Quality-aanpakTM voor industriële gebouwen⁹ .

Data:

8 - Vestiging en kuuroord - versus 2019

9 - Bekroond met een attest van Certivéa, een door COFRAC geaccrediteerde instelling. Deze experimentele HQE™-aanpak is een vrijwillige stap voorwaarts in de industriële bouw. Het weerspiegelt een evenwicht tussen respect voor het milieu, levenskwaliteit en economische prestaties door een globale aanpak en getuigt van het feit dat het gebouw een hoger niveau bereikt dan de geldende voorschriften. Het dient om de impact op het externe milieu in toom te houden door ecoconstructie (harmonieuze relatie van gebouwen met hun directe omgeving, geïntegreerde keuze van bouwprocédés en -producten, bouwwerven met weinig overlast...) en door ecologisch beheer (beheer van energie, water, afval, onderhoud ...)

Het hotel

 • Het hotel heeft een bioklimatologisch ontwerp en een deel van het warm water voor het sanitair wordt geproduceerd door zonnepanelen op het dak.
 • 80% van de verse producten die in het hotel worden geserveerd, worden in een straal van minder dan 100 km geproduceerd7.
 • 82% van het afval wordt hergebruikt of gerecycleerd7.

Data:

7- Gegevens 2019

 

 

Terug naar boven