AV_Institutional_Instagram_Post_Quarter3-2018_Hydrotherapy baths and treatment_High-resolution_5  16x9

Behoud Gecontroleerd beheer van het thermale water van Avène

Het thermale water van Avène staat onder streng toezicht. Ons waterlaboratorium voert elk jaar talrijke controles uit om de kwaliteit te garanderen. Tegelijkertijd worden het opvangen en het gebruik ervan streng gecontroleerd.

Wij zijn ons meer dan bewust van het belang van de ecosystemen en de bodem voor de kwaliteit van het thermaal water van Avène en zetten daarom talrijke acties op poten op het terrein van het stroomgebied. Elk van de entiteiten van het gebied zet zich in voor duurzame beheermethoden om deze unieke en natuurlijke hulpbron te beschermen.

 

 

Een weldadige natuur

AV_instit_environnement_avene2©studiochevojon_472x580

Ontstaan van Thermaal water van Avène

Het thermaal water van Avène zit vervat in rotsen, "Dolomieten" genoemd, die 530 miljoen jaar geleden zijn gevormd. Deze rotsen zijn permeabele reservoirs, ongeveer 500 meter dik, en zeer steil. Hierdoor kan het thermale water op grote diepte circuleren, meer dan 800 meter onder de grond. Het omringende gesteente bestaat uit schalie en zandsteen met een lage permeabiliteit

Het impluvium van Avène is het oppervlak dat het regenwater opvangt waaruit het thermaal water van Avène zal ontstaan. Dit water infiltreert zich rechtstreeks in de Dolomieten of vloeit via waterlopen af naar gebieden met een geringe permeabiliteit.

Ontstaan van het thermaal water van Avène

Na infiltratie aan de oppervlakte van het impluvium, migreert het regenwater langzaam naar de diepte van het gesteente.
Terwijl het door de Dolomieten stroomt, wordt het geleidelijk verrijkt met elementen uit het gesteente. Het warmt op tot ongeveer 60 °C.
Aan het einde van zijn reis, die 50 tot 200 jaar duurt, welt het thermaal water op natuurlijke wijze naar boven, koelt het enigszins af en komt het vervolgens tevoorschijn bij de bron Sainte-Odile, gelegen in de Thermen van Avène. Tegenwoordig wordt het thermale water van Avène opgevangen in 3 boorgaten die het kuuroord en de productie-eenheid van water voorzien.

AV_instit-biodiversity-orb-hdrvb-square 473x473
  • <span class="ezstring-field">AV_Institutional_Instagram_Post_Quarter3-2018_Water Laboratory_High-resolution_4 367x452</span>
  • <span class="ezstring-field">AV_Institutional_Instagram_Post_Quarter1-2018_Drilling_Low-resolution_1 367x452</span>
  • <span class="ezstring-field">AV_Institutional_Instagram_Post_Quarter3-2018_Drilling_Low-resolution_3 367x452</span>

Hier willen we niet enkel het thermale water afnemen en gebruiken. We willen ervoor zorgen.

Sandrine Bessou-TouyaHoofd van het Laboratoire de l’Eau en Directeur van Toegepast Onderzoek voor Dermo-Cosmetics R&D - Persoonlijke Verzorging

Betere kennis voor betere bescherming

De constantheid van de parameters van het thermaal water van Avène is bepalend voor de specificiteit en de kwaliteit. Sinds de aankoop van de site in 1975 hebben wij het thermale water van Avène geobserveerd en geanalyseerd om het beter te begrijpen en te beschermen.

Vandaag de dag zetten wij deze monitoring en dit wetenschappelijk onderzoek nog steeds verder in het belang van het water, de patiënten en onze consumenten, wier huid het beste vraagt.

De acties van het Waterlaboratorium

Het kuuroord van Avène is het enige in Frankrijk die profiteert van de wetenschappelijke controle van een waterlaboratorium.

  • Meer dan 1.000 controlemonsters per jaar.
  • 49.000 analyses per jaar.
  • 10 punten geanalyseerd op het impluvium van Avène.
  • Samenwerking met externe deskundigen: CNPF (Centre national de la propriété forestière), BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières).
AV_instit-water-labo-science-hdrvb-square 1x1

Industrieel willen wij een voorbeeld zijn op het gebied van milieubeheer.

Séverine Roullet-FurnemontDirecteur CSR en duurzame ontwikkeling van de Pierre Fabre Group.

Een rationeel gebruik van het thermaal water van Avène

Door de overvloed van de Avène-bron wordt de opslag of behandeling van thermaal water uit Avène vermeden. De eigenschappen van het water worden dus volledig gerespecteerd. Om deze kwaliteit en toegankelijkheid te behouden, nemen we enkel het water af dat we nodig hebben. Zo blijven we ver onder het toegestane debiet. Het water, dat noch onttrokken noch gebruikt wordt, vervolgt zijn natuurlijke loop en voegt zich bij het water van de rivier de Orb.

AV_Institutional_Instagram_Post_Quarter3-2018_Surrounding_Low-resolution_3 1x1
Terug naar boven