AV_instit-impluvium-forest-hd 1638x722

Bosbehoud Water, mensen en... bomen

20-gouttes_logo_eta le don d_apaiser_ft carre

Het bospark van Avène beschermt het gebied al tientallen jaren en draagt bij tot de kwaliteit van het thermale water. Sinds 2018 vertrouwen we onze 102 hectare bos toe aan de goede zorgen van het Office National des Forêts, een erkende expert in het beheer van bomen en bossen. Ontmoeting met Nicolas Kremer, bio-ingenieur bij het ONF, die elk van onze 11 beboste percelen heeft onderzocht.

Wat is de rol van het bos in de kwaliteit van het water (thermaal en drinkwater)?

Het speelt een sleutelrol. Ten eerste omdat bomen de bodem beschermen tegen droogte en erosie. Zonder regenwater zou het geen tijd hebben om in de grond te sijpelen en het grondwaterpeil te bereiken. Het zou eerder verdampen of wegstromen in de rivieren. In de tweede plaats omdat de wortels van de bomen een eerste filter vormen in de lange omzetting van regenwater in thermaal water. Ten slotte, hoe ouder de bomen zijn, hoe dieper hun wortels gaan, hoe meer ze de grond vermengen. Het geïnfiltreerde water kan verder reizen en meer geladen worden met mineralen en micro-elementen.

Wat zijn de bijzonderheden van het bospark van het kuuroord Eau Thermale Avène?

Het is een zeer dicht bos dat op sommige plaatsen ondoordringbaar lijkt. Voornamelijk beuken en eiken, maar ook dennen, populieren en enkele kastanjebomen zijn er te vinden. Het is zeer oud, aangezien het al meer dan honderdvijftig jaar geleden op de stafkaarten voorkomt. Dit is belangrijk, want het betekent een rijkere ondergrondse fauna en flora, en een vollediger en evenwichtiger ecosysteem. Dit is een voordeel voor de waterkwaliteit.

Het bos in het park van het kuuroord van Avène is zeer oud. Dit is belangrijk omdat het staat voor een vollediger, evenwichtiger ecosysteem. Dit is een voordeel voor de waterkwaliteit.

Nicolas Kremer
Nicolas KremerBio-ingenieur bij het ONF

Hoe houdt u dit bosecosysteem in stand?

Aangezien het risico op brand in de zomer groot is in de regio, zorgen wij ervoor dat in de risicogebieden, zoals rond gebouwen of drukke wegen, kreupelhout wordt verwijderd. De opwarming van de aarde begint ook de dennen- en kastanjebomen te verzwakken. Om het bos van Avène veerkrachtiger te maken, is het dus nodig deze populatie om te vormen en te diversifiëren. We gaan ook enkele eikenbossen uitdunnen om de overblijvende bomen een betere toegang te geven tot de hulpbronnen, om ze meer ruimte te geven en ze zo sterker te maken. Dit zal de groei van grassen bevorderen en daarmee wellicht de silvopastorale systemen1. Dit zou een gelegenheid zijn om een lokale dynamiek tussen verschillende partners op gang te brengen en meer spelers te betrekken bij het goede beheer van de watervoorraad. 

1Onder "silvopastorale systemen" verstaan we de combinatie, in eenzelfde gebied, van : a) een verbetering van de herdersgronden door het gunstige effect van de boom te behouden op het kreupelhout en de dieren en b) een bosbouwdoelstelling in termen van productie en bescherming door verbetering en onderhoud van het kreupelhout door herders

Terug naar boven